Ympäristö


Kestävä kehitys ja ympäristön suojelu rakentamisessa ovat iso kokonaisuus, jonka suunnitteleminen parhaimmillaan aloitetaan jo ennen rakennuspaikan hankintaa. Arkkitehti on tällaisessa tilanteessa rakennuttajan luonteva yhteistyökumppani. AMFI Arkkitehdit tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Konkreettinen osoitus ympäristötavoitteiden saavuttamisesta on rakennukselle myönnettävä ympäristösertifikaatti. LEED ja BREEAM ovat kaksi hyvin tunnettua kestävän kehityksen mukaisen suunnittelun metodijärjestelmää.

Myönnety ympäristösertifikaatti vaikuttaa positiivisesti kiinteistön arvoon ja myös siitä saataviin vuokratuloihin.

AMFI Arkkitehdit pystyy yhteistyökumppaninsa avulla vastaamaan koko valitun sertifioinnin ketjusta, mikäli tavoitteeksi asetetaan LEED tai BREEAM metodi. Lisensioitu arkkitehti osallistuu tällöin koko suunnitteluprosessiin ja ohjaa kaikkia vaiheita siten, että ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat tulevat huomioiduksi. Sama henkilö vie prosessin loppuun asti hoitamalla myös konkreettisesti kaikki sertifionnin saamiseksi tarvittavat työvaiheet. Voimme huolehtia myös saadun lisenssin ylläpidosta.